Thứ Sáu, 07/04/2023 08:01

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

Dù là doanh nghiệp hay cá nhân nếu muốn phát triển đều phải chú trọng tới vai trò hình ảnh của mình. Hình ảnh cá nhân được ví như “thương hiệu” của chính bản thân bạn.

Đó là tất cả những gì mọi người nhìn nhận về bạn như: nghề nghiệp, tính cách, ngoại hình, những giá trị bạn đóng góp cho xã hội. Đó cũng có thể là cách đi đứng, ăn mặc, giao tiếp dần hình thành nên thương hiệu cá nhân trong suy nghĩ người khác.

Xây dựng hình ảnh cá nhân cũng chính là tiếp thị cho hình ảnh chính bạn. Điều đó khiến cho bạn trở nên khác biệt, độc đáo, truyền thông tốt tới đối tượng mục tiêu. Bên cạnh đó thì việc thiết lập mục tiêu cá nhân cũng chính là nền móng giúp bạn tạo nên thương hiệu cá nhân một cách hiệu quả hơn.

Ngày 2/4/2023, Công ty RICO ĐỒNG NAI đã tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp cho tất cả Nhân viên công ty. Với sự dẫn dắt của Giảng viên TRƯƠNG THỊ MAI Khoá huấn luyện thành công tốt đẹp.
Tin cũ hơn: