Thứ Tư, 02/07/2014 00:00

I. CHẾ ĐỘ THƯỞNG:

 

1. Thưởng định kỳ:


Hàng năm, RICO FEED chi thưởng hai lần:

 

a. Kỷ niệm ngày thành lập Công ty: Công ty sẽ thưởng cho toàn thể nhân viên. Mức thưởng tối thiểu là 500.000 đồng/người.

 

b. Thưởng Tết Nguyên Đán: bao gồm thưởng thâm niên và thưởng theo hiệu quả, tinh thần, thái độ làm việc.

 

  • Thưởng thâm niên: nhân viên có thâm niên làm việc đủ một năm sẽ được thưởng một tháng lương. Từ năm thứ hai đến năm thứ năm, nhân viên sẽ được  thưởng thêm 20% mức lương. Từ năm thứ sáu trở đi sẽ được thưởng thêm 30% ngoài 01 tháng lương. 

 

Nhân viên có thâm niên làm việc tại Công ty từ mỗi 5 năm (5 năm, 10 năm, 15 năm) trở lên sẽ nhận được phần quà giá trị.

 

  • Thưởng hiệu quả làm việc: căn cứ vào kết quả đánh giá KPI và tinh thần, thái độ và hiệu quả làm việc của cả năm, mức thưởng sẽ do Ban Lãnh Đạo Công ty qui định cụ thể cho từng năm.

 

2. Thưởng thành tích:

 

Đầu mỗi tháng, dựa trên kế hoạch bán hàng của bộ phận kinh doanh, cũng như cải tiến trong công việc mà các bộ phận sẽ đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu cho bộ phận mình. Đầu tháng liền kề, Công ty sẽ xem xét, đánh giá và sẽ xét thưởng hàng tháng cho bộ phận nào đạt được chỉ tiêu.

 

3. Thưởng đột xuất:

 

Trưởng bộ phận sẽ đề xuất với Ban lãnh đạo danh sách cá nhân/tập thể nào có thành tích xuất sắc trong việc cải tiến, đề xuất ý kiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng làm việc, năng suất sản xuất, tiết kiệm chi phí cho Công ty …để Ban lãnh đạo xem xét và có chế độ thưởng thích hợp bằng vật chất hoặc tinh thần; và được lưu vào hồ sơ nhân viên.

 


II. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM:


1. Đóng bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động và Luật BHXH VN.
2. Đóng bảo hiểm tai nạn 24h cho tất cả nhân viên thuộc RICO FEED.
3. Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm ở những bệnh viện lớn, có uy tín.

 

III. CHẾ ĐỘ HIẾU, HỈ:


1. Đến ngày sinh nhật, nhân viên sẽ được tặng quà sinh nhật trị giá tương đương 300.000 đồng/người.

2. NLĐ  trong  Công  ty  sẽ  được  hỗ  trợ  một  khoản  bằng  tiền  hoặc  quà  trị  giá 1.000.000 đồng trong các trường hợp sau: 

  Xây  dựng  gia  đình  (trường  hợp  cả  vợ  và  chồng  là  NLĐ  của  Công  ty  thì  được 
hưởng cả hai).
  Nữ nhân viên trong Công ty sinh con.  
  Có con, chồng/vợ, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng/vợ mất.
  Bản thân NLĐ hoặc người thân trong gia đình (bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng/vợ, vợ 
hoặc chồng, con) phải nằm viện để điều trị bệnh

 

3. NLĐ qua đời (không phải do tai nạn lao động) thì người thân sẽ được nhận trợ cấp 3 tháng  tổng  lương

 

IV. CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN:

 

1. Quỹ Tương Trợ RICO: mỗi tháng Công Đoàn trích quỹ Công đoàn góp 50%, Công ty góp 50%.


Mục đích: được dùng để hỗ trợ kịp thời cho những nhân viên trong những trường hợp khó khăn, cấp bách.

 

2. Mượn tiền công ty: nhân viên được xem xét mượn tiền Công ty không lãi suất trong các trường hợp sau:


a) Trong trường hợp khẩn cấp (bệnh nặng cần giải phẫu, thiên tai, hỏa hoạn, rủi ro mất toàn bộ tài sản …) NLĐ được xem xét cho vay một khoản tiền bằng số tiền cần phẫu thuật/gia trị tài sản bị mất …  tối đa bằng ba tháng  tổng  lương và trả dần trong một năm.

b) Trong trường hợp cần mua sắm các tài sản có giá trị như: đất đai, nhà cửa, xe hơi, đóng học phí cho con, … nhân viên sẽ được xét theo cấp bậc và thâm niên công tác tại Công ty mà Ban lãnh đạo duyệt cho mượn tiền từ 50% - 70% giá trị tài sản.

 

V. CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN:


1. Nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức hoặc các kỹ năng liên quan đến công việc của nhân viên, giúp họ thực hiện tốt công việc của mình, góp phần vào việc đạt được mục tiêu của cá nhân và tổ chức. Theo nhu cầu phát triển, mà Công ty sẽ có các chính sách huấn luyện và đào tạo phù hợp cho từng cá nhân theo từng giai đoạn.


2. Việc huấn luyện, đào tạo này có thể được thực hiện tại Công ty, hoặc bên ngoài Công ty.

 

VI.  CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI KHÁC:

 

1.  Ngày hội gia đình: nhằm tạo nên sự gắn kết NLĐ giữa các bộ phận  trong Công ty, Định kì hằng năm công ty sẽ tổ chức “Ngày Hội Gia đình” cho NLĐ họp mặt và vui chơi.

Nếu vì lý do chính đáng nào đó mà NLĐ không tham dự được ngày hội này, Công ty cũng không quy đổi giá trị vé thành tiền cho NLĐ

 

2. Con của NLĐ đang học từ lớp 5 trở xuống sẽ nhận được một phần quà  nhân ngày khai giảng 5/9. Giá trị phần quà tối thiểu 350.000 đồng/bé.