TIN TỨC
cám cho heo, thức ăn cho vịt, thức ăn cho gà, rico feed
Mục đích: muốn truyền tải kinh nghiệm thực tế về các vấn đề trong chăn nuôi dê, một ngành chăn nuôi mới phát triển ở Việt Nam và các lợi thế của sản phẩm cám dê RICO mang lại cho người chăn nuôi dê, để trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cho anh em nhân viên khi ra ngoài thị trường.
SẢN PHẨM
Nhân sự RICO FEED
ƯƠM MẦM XANH
LIÊN KẾT

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho gà, cám cho heo