TIN TỨC
cám cho heo, thức ăn cho vịt, thức ăn cho gà, rico feed
Ngày 9/2, RICO FEED đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại nhà máy RICO Hậu Giang. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát và các cổ đông là một số anh chị em trong công ty.
SẢN PHẨM
Nhân sự RICO FEED
ƯƠM MẦM XANH
LIÊN KẾT

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho gà, cám cho heo