STTChức DanhNơi Làm ViệcNgày Đăng
1 Nhân viên Thí nghiệm – Kỹ thuật trại Bình Dương10/10/2018
2 Nhân viên phòng thí nghiệm Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)14/06/2018
3 Nhân viên Điều phối nguyên liệu KCN Dầu Giây, Đồng Nai26/02/2018
4 Nhân viên Phục vụ khách hàng KCN Dầu Giây, Đồng Nai12/10/2017
5 Giám sát Hành chính nhân sự Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)03/10/2017
6 Kế toán trưởng Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)03/10/2017
7 Nhân viên thí nghiệm - Kỹ thuật trại Tân Uyên - Bình Dương03/08/2017