STTChức DanhNơi Làm ViệcNgày Đăng
1 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG KCN Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai08/09/2017
2 Nhân viên thí nghiệm - Kỹ thuật trại Tân Uyên - Bình Dương03/08/2017
3 Nhân viên Hành chính văn phòng Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13km)23/05/2017
4 Nhân viên QC Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)09/05/2017
5 Nhân viên QC Đồng Nai17/04/2017
6 Giám sát Hành chính nhân sự Hậu Giang (Cách TT Cần Thơ 13km)06/03/2017
7 Nhân viên Phòng Phục vụ khách hàng Hậu Giang (Cách TT Cần Thơ 13 km)15/02/2017
8 Nhân viên phòng thí nghiệm Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13km)03/02/2017
9 Giám sát HCNS Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)09/11/2016
10 Tài xế TP Hồ Chí Minh06/10/2016
11 Nhân viên Lab Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)06/10/2016
12 Nhân viên Phục vụ khách hàng Hậu Giang (cách TT Cần Thơ 13 km)21/09/2016
13 Giám sát Hành chính Nhân sự Hậu Giang31/05/2016
14 Kế toán trưởng Hậu Giang31/05/2016