* Tầm nhìn: RICO FEED là công ty vượt trội về chất lượng

 

* Sứ mệnh: RICO FEED mang đến cho khách hàng hiệu quả vượt trội bằng sự phục vụ với lương tâm và trách nhiệm cao nhất.

 

* Giá trị cốt lõi:

Tại RICO FEED, chúng tôi đề cao các đức tính:

 

1. Trung thực

 

2. Trách nhiệm

 

3. Hy sinh, cống hiến