Thứ Ba, 05/12/2023 14:10

Ngày 3/12/2023, tại NM RICO Đồng Nai đã tổ chức khóa huấn luyện với chủ đề KỸ NĂNG TƯ DUY LOGIC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, với sự giảng dạy của Tiến Sỹ NGUYỄN LÂM TUẤN.

Khóa huấn luyện mang lại cho NV RICO Đồng Nai những kiến thức bổ ích, thực tiễn dễ áp dụng vào công việc về lối tư duy Logic để giải quyết vấn đề một cách chuẩn xác nhất, nhanh nhất, hợp lý nhất.

Một số hình ảnh trong luổi huấn luyện:
Tin cũ hơn: